Trafikkbuffer

Håndbok N301 - Arbeid på eller ved veg,  s. 119 - 120 .

Kapittel 4 beskriver bruk av fysiske tiltak for å hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr, og
for å begrense skader på trafikantene dersom de treffer sikringen.

 
4.1: Tversgående sikring mot kjørende trafikk.
4.2: Langsgående sikring.

Bergma har tre modeller energiabsorberende buffere som er godkjendt for bruk på norske veier.

A. Buffer med tre dekksøyler til bruk på alle veger med fartsgrense inntil 100 km/t

buffers7

Bufferen har bredde 310 cm og veier 840 kg. En matte av kjetting skal legges ut på veien foran bufferen.
Dersom bilen kjører inn i bufferen vil kjettingmatten automatisk låse forhjulene på bilen slik at også bilens
egenvekt bidrar til en stabil og kontrollert nedbremsing av hastigheten.

B. Buffer med tre dekksøyler uten kjettingmatte, godkjent for veier inntil 70 km/t

IMG_20201007_102212

Bredde 310 cm, vekt 800 kg. Blir også brukt til langsgående sikring, provisoriske rundkjøringer,
avsperring og beskyttelse mot farlige punkter når ikke bedre alternativ foreligger.

C. Buffer med to dekksøyler til bruk på smale veger med fartsgrense inntil 70 km/t

IMG_20201007_102356

Bufferen har bredde 205 cm. og veier 560 kg. En matte av kjetting skal legges på veien foran bufferen.
Virkemåten blir den samme som for 100 km. bufferen.

BUFFERSONE: Fartsgrense i km/t delt på to, + 10 meter. Eks. fartsgrense 50km/t/2 = 25 meter + 10 meter = 35 meter.

Bergmabufferen leveres ferdig montert og står på plass 24 timer i døgnet. Den er stødig og godt synlig, også på avstand.
En miljøvennlig og rimelig løsning som ikke belaster miljøregnskapet. Mer enn 7000 buffere er levert til bruk på norske og
svenske veier. Det er hele tiden behov for flere.

IMG_20190719_132413 (002)a

Godkjent test VTI, 13.10.2009. Bilvekt: 2200kg, fart 103 km/t: